Onderweg naar 6 oktober 2018! We zijn druk bezig. De reüniecommissie was de afgelopen maand weer druk bezig met de invulling van het dag- en avond programma op 6 oktober en
De Vereniging Interuniversitair Overleg Taalbeheersing (VIOT) koos in 2016 het thema Duurzame Taalbeheersing voor het VIOT-congres dat van 17 tot en met 19 januari 2018 in Groningen gehouden zal worden. De weg daarheen was