Zojuist heeft Dean Joan Janssens van de Hanzehogeschool de oorkonde in ontvangst genomen van het Ubbo Emmius Colleghie (UEC). Dit colleghie is een groep van ervaringsdeskundigen, van wie verwacht wordt dat zij actief blijven