Zojuist heeft Dean Joan Janssens van de Hanzehogeschool de oorkonde in ontvangst genomen van het Ubbo Emmius Colleghie (UEC). Dit colleghie is een groep van ervaringsdeskundigen, van wie verwacht wordt dat zij actief blijven
Conferentie SMRI in het Gasuniegebouw Van 28 september tot en met 1 oktober is Groningen even het mondiale centrum van de zoutwinning. Want wist u dat in onze omgeving al langer dan een halve