During the last 20 years,

the Groningen Congres Bureau has given aid with advice and support in the organisation of conventions and other events to the following principals:

 • Ministerie van Justitie – Integratie
 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Ministerie van Economische Zaken
 • Europees Sociaal Fonds
 • Rijksuniversiteit Groningen
 • Osaka University
 • Koninklijke Shell
 • Nederlandse Aardolie Maatschappij
 • British Petroleum
 • World Health Organisation
 • European Society Surgical Oncology
 • Nederlands Oogheelkundig Gezelschap
 • Nederlands Meet Instituut
 • Nederlandse Federatie van Belastingsdviseurs
 • Nederlandse Vereniging voor Bestuurskunde
 • Koninklijke Nederlandse Vereniging van leden der Nederlandse Ridderorden
 • Consulentschap voor de Heraldiek
 • Congress Care
 • BVE Raad
 • Hanzehogeschool Groningen
 • Gemeente Groningen
 • Noorderpoort College
 • Centre for Development Studies
 • Energy Valley
 • Energy Delta Research Center
 • Nederlandse Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming
 • Houdstermaatschappij Rijksuniversiteit Groningen
 • NV NOM
 • NV Nederlandse Gasunie
 • Vereniging van Kamers van Koophandel
 • Kamer van Koophandel Groningen
 • Vereniging Innerwheel
 • DIVOSA
 • Wenckebach Instituut Groningen
 • Universitair Medisch Centrum Groningen
 • Martini Ziekenhuis Groningen
 • ABN AMRO Bank
 • Provincie Groningen
 • Provincie Friesland
 • Provincie Drenthe
 • Domeindiensten Nijestee
 • Kenniscentrum ICT@NN
 • Van Werven, Bureau voor Economische Ontwikkeling
 • DMSA
 • Sanquin Bloedvoorziening
 • Technomatch Biomedical Technology
 • Stichting De Jonge Balie
 • Sociale Verzekeringsbank Amstelveen
 • Nederlands Huisartsen Genootschap
 • Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie
 • Kernfysisch Versneller Instituut
 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
 • Nederlandse Vereniging voor Technici in de Gezondheidszorg
 • Internationale Vereniging het Rijnschepen register
 • Stichting Biomade Technology
 • Stichting Worldwide Owl conference
 • Stichting World Beiaard convention
 • Stichting Digitale Denktank
 • International OIDFA Foundation
 • Groninger Museum
 • Stichting Diaghilev Festival
 • Partij voor de Vrijheid van Democratie (VVD)
 • Partijbureau Partij van de Arbeid (PvdA)
 • Frans – Nederlands Netwerk
 • KPN Research
 • International Music Consultancy
 • VNO NCW Noord
 • European Network of Academic Sports Services
 • Stichting UFO Oosterhorn
 • Stichting CMK
 • Stichting Vyvoj
 • Consortium voor Innovatie
 • Stichting Ride for the Roses