Franck Smit versterkt het GCB-bestuur namens de RUG

Sinds dit voorjaar is Franck Smit namens de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) bestuurslid van het Groningen Congres Bureau. Hij vervangt in het bestuur Piet Bouma, die nu werkzaam is bij de RUG Campus Fryslân.

????????????????????????????????????

Smit werkt al ruim 25 jaar bij de Groningse universiteit en heeft daar verschillende functies bekleed. Hij was tot 2001 conservator van het Universiteitsmuseum Groningen. ‘Ik kom daar nog graag en geef er zelfs nog weleens rondleidingen aan gasten van de RUG’, vertelt hij. Bij het Ubbo Emmius Fonds was Smit corporate fundraiser en heeft hij zijn grote netwerk verder opgebouwd. In het lustrumjaar van de RUG was Smit sponsorcoördinator RUG 400, naast zijn huidige werk als coördinator van het Centre for Entrepreneurship en projectmanager Onderzoek en Valorisatie.

Ik bezoek Smit op zijn kamer in het bestuursgebouw van de universiteit. Hij is opgeleid als historicus en heeft veel publicaties op zijn naam staan. Het onlangs verschenen afscheidsboekje voor de voormalige Commissaris van de Koning Max van den Berg is door hem geredigeerd. ‘Publiceren is iets dat ik graag doe. Het is een rode draad die loopt door de verschillende functies die ik heb bekleed. Dat komt waarschijnlijk ook door mijn interesse in de geschiedenis en cultuur van Groningen’, legt Smit uit. Het is dan ook geen toeval dat hij in zijn vrije tijd actief is voor de Stichting Groninger Historische Publicaties en de Stichting Beringer Hazewinkel.

We heten Franck Smit van harte welkom als nieuw bestuurslid!

Tekst: Margot Spee

admin