Groningen wint het bid voor congres AILA 2020. Hoe verloopt zo’n proces?

Prof. dr. M. H. (Marjolijn) Verspoor probeerde al in 2011 het AILA World Congress van de International Association of Applied Linguistics naar Groningen te halen. Verschillende steden verloren het toen van de stad  Rio de Janeiro waar het congres in juli 2017 gehouden wordt. Verspoor is hoogleraar Engelse taalkunde bij de Rijksuniversiteit Groningen en het is haar nu toch gelukt: AILA 2020 is in de Martinistad. Hoe werkt zoiets eigenlijk?

Veel wetenschappers bezoeken regelmatig internationale congressen op hun vakgebied. Ze kennen het congres en het wetenschappelijk netwerk en af en toe neemt iemand het initiatief om zo’n congres in Groningen te organiseren. Soms ligt het initiatief bij een bedrijf, een gemeente of bij het Groningen Congres Bureau, dat wetenschappers informeert en adviseert over kansrijke congressen voor Groningen op hun vakgebied. Vaak zijn er dan een aantal steden die het congres willen organiseren en die kunnen een bidbook indienen.

In zo’n bidbook wordt het land en de congresstad gepresenteerd, evenals de instelling en vakgroep van de initiator, de mogelijke congreslocaties, het vervoer naar en in de stad en de hotelcapaciteit. Wervend beeldmateriaal van de stad  helpt uiteraard ook.

Verspoor wilde in 2011 het congres AILA 2017 organiseren en zocht contact met het Groningen Congres Bureau. Het GCB maakt namelijk voor congresorganisatoren kosteloos een bidbook op maat om een congres naar Groningen te halen. De stad Rio de Janeiro won toen de bidprocedure, maar het internationale congresorganisatiecomité was ook erg enthousiast over Groningen als congresstad. Dit voorjaar werd Verspoor door het internationale organisatiecomité gevraagd of ze voor het volgende congres, AILA 2020, weer een bid uit wilde uitbrengen. Ook dat is in samenwerking met het GCB gemaakt en ingediend. Daarna kwam de president van het internationale congrescomité – samen met de volgende én de vorige president van AILA – voor een site visit naar Groningen. Verspoor liet ze in twee dagen de stad Groningen zien samen met het lokale congrescomité van de RUG en het GCB. Het bleek de moeite waard, want in juli mag Verspoor op het congres AILA 2017 in Rio de Janeiro tweeduizend deelnemers een presentatie laten zien over Groningen, de congresstad van AILA 2020.

Margot Spee

Meer informatie:

AILA 2017: http://www.aila2017.com.br/index.php/en/

Prof. dr. M.H. Verspoor: http://www.rug.nl/staff/m.h.verspoor/

admin