Leaving footprints tijdens EMAC 2017

Zo’n 800-1000 deelnemers worden er verwacht op EMAC 2017, het 46ste internationale congres in Groningen van de European Marketing Academy. De Faculteit Economie en Bedrijfskunde (FEB) van de Rijksuniversiteit Groningen behoort tot de wereldtop en het is dan ook niet vreemd dat het jaarcongres op 23 t/m 26 mei in Groningen gehouden wordt.

Het is juni 2014 als ik voor het eerst bij Peter Verhoef op werkbezoek kom om te praten over congressen. Verhoef is hoogleraar en directeur van de University Groningen Business School. Hij overwoog toen om – samen met collega’s – een op zijn vakgebied belangrijk internationaal congres te organiseren in Groningen en hij wilde graag meer weten over de mogelijkheden, zoals de hotelcapaciteit. Inmiddels werkt hij sinds 2015 aan de organisatie van EMAC 2017, samen met drie collega-hoogleraren aan de RUG: Koert van Ittersum, Tammo Bijmolt en Jaap Wieringa. Het GCB biedt organisatorische hulp.

Verhoef vertelt op zijn werkkamer over het congresthema ‘Leaving Footprints’. “Dit thema past perfect bij wat wij als organisatoren van dit congres willen uitstralen en  nalaten. We hopen wetenschappers te inspireren tot meer of nieuw onderzoek, maar streven ernaar dat de impact groter is dan alleen marketingwetenschappelijk. Ook binnen het bedrijfsleven willen we onze footprints achterlaten en het zou mooi zijn als we binnen het bedrijfsleven nieuwe ontwikkelingen in gang zetten door dit congres. En ecologisch willen we juist zo weinig mogelijk sporen nalaten. Daarom gebruiken we een app en staan er geen duizend congrestassen met een schrijfblok klaar in mei. Dat past bij een universiteit met een duurzame samenleving als speerpunt.”

Het congres zal, op enkele key-note speakers in de Martinikerk na, in MartiniPlaza plaatsvinden. Commissaris van de Koning René Paas zal tijdens een borrel de deelnemers welkom heten in Groningen.

admin