Voorfinancierings- en garantiefonds 

Wilt u graag financiële zekerheid of voorfinanciering? VGF biedt dit aan organisatoren van internationale meerdaagse congressen in Nederland!

Als erkend congresbureau kunnen wij voor onze opdrachtgevers aanvragen doen bij het voorfinancierings- en garantiefonds (VGF). Ook zullen wij deze aanvragen verder begeleiden.

 

Via de voorfinancieringsregeling kunnen congresorganisatoren een kosteloze en renteloze lening aanvragen; een soort subsidieregeling voor congressen. Deze regeling is bedoeld ter financiering van de opstartkosten waar u als organisator van een congres al in een vroeg stadium mee te maken krijgt. Geld dat bijvoorbeeld gebruikt kan worden om de eerste aanbetalingen te doen voor de accommodatie of voor het ontwikkelen van de congreswebsite.

De garantstellingsregeling voorziet in een congres- of evenementenverzekering die grote financiële zekerheid biedt, tegen een minimale financiële bijdrage. Deze regeling is bedoeld om een eventueel verlies af te dekken dat ontstaan is door tegenvallende deelnemersaantallen. Door het verstrekken van een garantie, probeert het fonds te waarborgen dat het congres doorgang kan hebben.

L1001785.JPG