Nieuws

Mei 2022

For English, please scroll down

P E R S B E R I C H T

Groningen Congres Bureau gaat op in Congress by design

Groningen versterkt congresfunctie

 

Stichting Groningen Congres Bureau (GCB) gaat verder als besloten vennootschap en maakt sinds 1 juli 2021 deel uit van Congress by design (Cbd). Een logische stap, die zorgt voor verdere professionalisering van de congresfunctie in Groningen. Met de verhuizing naar het Zernikepark bevindt GCB zich bovendien middenin het hart van de wetenschappelijke wereld. Beide ontwikkelingen geven aan waar de kracht van GCB ligt: lokale kennis en ervaring met het organiseren van wetenschappelijke congressen, die worden versterkt door de expertise en het internationale netwerk van Cbd.

Het team van GCB gaat weliswaar verder onder de vlag van Cbd, maar blijft gehuisvest in Groningen. De verhuizing naar het universiteitspark is sinds februari een feit. Daarmee bevindt het bureau zich dichtbij belangrijke opdrachtgevers als RUG en UMCG, maar ook in de buurt van startups in de digitale wereld. Sandra Mulder, accountmanager en aanspreekpunt voor Groningen, zegt: “De kracht van GCB blijft behouden, met waardevolle lokale connecties en stakeholders. Tegelijkertijd profiteren wij en onze opdrachtgevers van het bredere netwerk én de kennis van Cbd.”

Aantrekkelijke congresstad
“We bundelen onze krachten”, vervolgt Niels Fundter, managing director van Cbd. “Het aantrekkelijk maken van de stad Groningen, mede door het binnenhalen van meer congressen die aansluiten op de vijf kernsectoren van de stad, is iets waar Cbd en GCB heel goed aan kunnen bijdragen. Onze kennis van de internationale associatiemarkt en ervaring met congreswerving versterken de lokale kennis die GCB heeft. In het verlengde daarvan verkennen GCB en Groningen Conventions op dit moment hoe zij nieuw leven in de Groningen Congres Alliantie kunnen blazen. Die is opgericht om Groningen uit te laten groeien tot een van dé Nederlandse congressteden.”

Kansen voor meeting design
Het ‘by design’-aspect zal daarbij de komende maanden meer aandacht krijgen. Zo is het voltallige team van Cbd en GCB momenteel bezig met een training op het gebied van meeting design. Het sluit aan bij de ontwikkeling om hybride werkvormen ook post-Covid te blijven integreren in congressen. “De coronapandemie heeft ons laten zien waar kansen liggen om de congreswereld nog beter van dienst te zijn”, stelt Mulder. “Dat doen we met een flexibele en duurzame aanpak, die aanspreekt, verbindt én bijdraagt aan maatschappelijke en wetenschappelijke vooruitgang. Impact maken begint met kennis delen. Dat staat centraal in onze interne organisatie en in de samenwerking met onze opdrachtgevers en partners.”


===  E I N D E   P E R S B E R I C H T  ===

Voor meer informatie neem contact op met:
Sandra Mulder
050 316 8877
sandra@gcb.nl
www.gcb.nl

Mei 2022

PRESS RELEASE

Groningen Congres Bureau becomes part of Congress by design

Reinforcing Groningen with extended congress expertise

 

Stichting Groningen Congres Bureau (GCB) is continuing as a private limited company and has been part of Congress by design (Cbd) since 1 July 2021. This is a logical step that will further professionalise the congress function in Groningen. Moreover, with the move to Zernike Park, GCB is now located right in the heart of the scientific world. Both developments reflect where GCB's strength lies: local knowledge and experience in organising scientific congresses, strengthened by Cbd's expertise and international network.

Although the GCB team is continuing under the banner of Cbd, it will remain based in Groningen. The move to the university park was completed in February, placing the bureau close to important clients such as RUG and UMCG, but also close to start-ups in the digital world. Sandra Mulder, account manager and contact person for Groningen, says: “The strength of GCB remains intact, with valuable local connections and stakeholders. At the same time, we and our clients benefit from Cbd's larger network and expertise.”

Attractive congress city

“We are joining forces,” continues Niels Fundter, managing director of Cbd. “Cbd and GCB can contribute very well to making the city of Groningen attractive, partly by bringing in more congresses that link up with the city’s five core sectors. Our knowledge of the international association market and experience in congress recruitment reinforce GCB's local knowledge. In line with this, GCB and Groningen Conventions are currently exploring how they can revive the Groningen Congress Alliance, which was established to make Groningen one of the leading congress cities in the Netherlands.”

Opportunities for meeting design

The ‘by design’ aspect will be given more attention in the coming months. For instance, the entire Cbd and GCB team is currently undergoing training on the subject of meeting design. This fits in with the development of continuing to integrate hybrid working forms into conferences post-Covid. “The Covid pandemic has shown us where to find opportunities to serve the conference world even better,” Mulder concludes. “We do this by taking a flexible and sustainable approach that appeals, connects and contributes to social and scientific progress. Making an impact starts with sharing knowledge. This is central to our internal organisation and to the cooperation with our clients and partners.”

=== END OF PRESS RELEASE ===

For more information, please contact:
Sandra Mulder
0031 50 316 8877
sandra@gcb.nl
www.gcb.nl

Februari 2022

Verhuizing van GCB naar de Zernike Campus  

 

Het Groningen Congres Bureau (GCB) gaat verhuizen van de Griffeweg 5 in Groningen naar de Zernike Campus (Zernikepark 12, 9747 AN Groningen) in het noorden van de stad!  

  

In juli 2021 werd het GCB onderdeel van Congress by design (Cbd), dat in september vorig jaar toetrad tot de GMI-groep. De GMI-groep bestaat in totaal uit ruim 50 medewerkers verdeeld over 3 bedrijven binnen de evenementen branche. Het GCB heeft op dit moment een gespecialiseerd team van 3 medewerkers die live, hybride en online congressen en bijeenkomsten faciliteren en daardoor bijdragen aan wetenschappelijke vooruitgang, inzichten en innovaties die de wereld duurzamer, gezonder, veiliger en meer verbonden maken.  

  

Het aflopen van het huurcontract in februari 2022 was precies het juiste moment, omdat nu een locatie kon worden gevonden die beter past bij de identiteit van de GMI-groep en het vernieuwde GCB. In het nieuwe pand, gelegen net buiten het centrum, krijgt het GCB de beschikking over een kantoor met vergaderruimte en voldoende werkplekken. Verder kan er gebruik worden gemaakt van ultramoderne vergaderzalen, een spiksplinternieuwe business lounge en andere openbare voorzieningen. Het team is enthousiast over het moderne bedrijfsverzamelgebouw, omgeven door groen en mooie architectuur, en heeft er met plezier hun nieuwe kantoor ingericht.  

  

Het GCB gelooft in de kracht van kennisdeling om samen vorm te geven aan een betere toekomst. Op de Zernike Campus werken bedrijven en instellingen met een passie voor onderzoek, onderwijs en innovatie nauw samen om impact te creëren. "Dit is precies waar het GCB thuishoort" zegt Niels Fundter, Managing Director bij Cbd, "het is waar veel van onze relaties gevestigd zijn en waar veel activiteiten plaatsvinden die in lijn zijn met de diensten die het GCB kan bieden. Wij faciliteren en ontwerpen kennisdeling voor associaties, corporaties en overheden door middel van congressen.". Het team kijkt ernaar uit om deel uit te maken van deze bruisende omgeving en gasten te verwelkomen op Zernikepark 12. 

1 sept 2021

Congress by design sluit zich aan bij GMI Groep

Samen bijna 50 jaar congres-ervaring


Het internationaal opererende en toonaangevende congresbureau Congress by design (Cbd) sluit zich per 1 september aan bij GMI Groep. Hiermee is zij het derde bedrijf in het portfolio van deze Voorschotense groep, naast evenementenbureau Obsession en virtueel eventplatform Squares. Samen hebben de bedrijven meer dan vijftig jaar ervaring en kennis in huis, waarmee zij live, online en hybride congressen van nu én de toekomst organiseren.
 

Directeur en eigenaar van Cbd Nicolette van Erven is enthousiast over het nieuwe partnerschap. “In deze veranderende wereld én markt wordt steeds meer van ons gevraagd. De creativiteit en corporate ervaring van Obsession en de mogelijkheden van Squares als virtueel platform maken het totaalplaatje dat wij onze opdrachtgevers kunnen bieden veel breder en daarmee interessanter,” meent zij. Die win-win kan Gerben Plasmeijer, eigenaar van GMI Groep, alleen maar onderstrepen. “De internationale associatiecongressen die het IAPCO-geaccrediteerde Congress by design al 20 jaar succesvol organiseert, zijn voor ons een nieuw speelveld waar wij veel van kunnen leren.”


Cbd blijft voor haar huidige opdrachtgevers de vertrouwde PCO. Ze verstevigt met deze samenwerking haar positie door samen te werken binnen de groep. Net als Cbd excelleren namelijk ook Obsession en Squares in hun eigen vakgebied. GMI Groep kan door de combinatie van expertise succesvol inspelen op belangrijke trends als duurzaamheid en digitalisering. “Ook kunnen we sneller schakelen en nog grotere, completere en impactvollere diensten aanbieden aan binnen- en buitenlandse opdrachtgevers,” vult Gerben aan.


De drie bedrijven behouden hun eigen identiteit en de 15 medewerkers van Congress by design blijven werken vanuit Harmelen en Groningen. “Een belangrijke verbeterslag vindt achter de schermen plaats,” licht Gerben toe. “HR en marketing combineren is duurzamer, efficiënter en effectiever. Zo kunnen we voor onze opdrachtgevers eenvoudig duurzame groei realiseren middels de kracht van de ontmoeting. Dat is waar GMI Groep voor staat en
gaat.”


GMI groep

De creatieve-, online- en full-service organisatiebureaus in het portfolio van GMI Groep vertegenwoordigen samen bijna 50 jaar evenementen-ervaring. Hierdoor kunnen we snel schakelen om live, hybride en online events, maar ook concepten en design op maat te creëren voor corporates, academische- en overheidsinstellingen. Altijd pionierend en altijd met oog voor doelgroep en doelstelling, zodat we we duurzame groei realiseren voor onze opdrachtgevers.
 

Congress by design
Met meer dan 20 jaar ervaring met het organiseren van (inter)nationale congressen en 200+ cases in ons portfolio, biedt Congress by design (Cbd) de kennis, ervaring en topkwaliteit die elk congres verdient. We produceren als betrouwbare - IAPCO geaccrediteerde - partner live, online en hybride congressen en voeren die met passie tot in detail uit. 

1 juli 2021

Groningen Congres Bureau sluit zich aan bij Congress by design

Harmelen, 1 juli 2021 – Fullservice congresbureau Congress by design (Cbd) zet het Groningen Congres Bureau voort. Hierdoor blijft de congresfunctie in Groningen behouden en profiteert de stad van de jarenlange ervaring die Cbd heeft met het organiseren van (inter)nationale associatiecongressen. Groningen Congres Bureau (GCB) blijft in Groningen gevestigd.


Het team van Groningen Congres Bureau sluit weliswaar aan bij Cbd, maar zal de stad niet verlaten: ook in de toekomst worden de congressen georganiseerd vanuit het kantoor aan de Griffeweg. Dit garandeert het behoud van de kennis die de organisatie van de stad heeft opgebouwd, waarbij de partners van Groningen Congres Bureau profiteren van de expertise en het online platform van Cbd.
Franck Smit, secretaris van Stichting Groningen Congres Bureau: ‘Het samengaan van onze organisatie met Congress by design zorgt ervoor dat het Groningen Congres Bureau klaar is voor de uitdagingen waar de congresbranche nu en in de toekomst voor gesteld wordt. Wij kijken vol vertrouwen vooruit.’
Nicolette van Erven, directeur van Congress by design: ‘We zijn erg enthousiast met deze uitbreiding van ons team en kijken ernaar uit om onze kennis en expertise in te zetten voor het verstevigen van de profilering van Groningen als congresstad. Het is ons doel dat alle lokale partners als vanouds bij het Groningen Congres Bureau terechtkunnen voor advies en ondersteuning voor al hun congressen.’
Meer congressen naar Groningen halen
Cbd heeft de afgelopen jaren een indrukwekkend trackrecord opgebouwd als betrouwbare partner bij het organiseren van nationale en internationale congressen. Het bedrijf onderscheidt zich door de uitgebreide ervaring met online en hybride bijeenkomsten en beschikt over een eigen online platform. Met deze stap wil Cbd de congresfunctie van Groningen verder versterken en samen met de Groningse partners meer congressen naar de stad halen.

www.congressbydesign.com